fbpx

Ochrona prawa do znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W poprzednim artykule opisałam jak z punktu widzenia prawa możemy odróżnić podrabianie produktu od jego naśladownictwa. A co jeśli okaże się, że ktoś podrabia nasz towar używając naszego logo? 

Dzisiaj chciałabym przedstawić w jaki sposób można ochronić swoje prawo do znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podrabianie jako czyn nieuczciwej konkurencji

Artykuł 10 ustawy stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów albo brak takiego oznaczenia, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, jakości, składników, sposobu wykonania i innych istotnych cech towarów.

Celem przepisu jest to, aby producenci używali prawdziwych oznaczeń na swoich towarach. Ważne jest aby nieukrywali ich istotnych cech, ponieważ przeciętna osoba musi wiedzieć skąd dany produkt pochodzi. Wprowadzanie w błąd klientów co do pochodzenia towarów najczęściej dotyczy oznaczania ich cudzym znakiem towarowym.

Ochrona znaków towarowych

Z przewidzianej w ustawie ochrony korzystają takie oznaczenia towarów, które faktycznie są używane w obrocie, bez względu czy zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym czy nie. Jednak w przypadku zbiegu ochrony znaku zarejestrowanego ze znakiem powszechnie znanym ochrona należy się temu ostatniemu.

Artykuł może również uzupełniać ochronę rodziny znaków towarowych tworzonych przez przedsiębiorcę. Możliwa jest rejestracja kilku głównych znaków, które następnie mogą być rozwijane i modyfikowane w obrocie.

W takim przypadku ochronę zarejestrowanych znaków zapewniają przepisy prawa własności przemysłowej, a znaków zmodyfikowanych lub rozwiniętych artykuł 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis może również zapewnić ochronę takim znakom towarowym, które są używane w obrocie, zostały zgłoszone do rejestracji, ale prawo ochronne nie zostało jeszcze udzielone.

W uproszczeniu, ochronie na gruncie ustawy podlegają niewprowadzające w błąd oznaczenia odróżniające (niezarejestrowane znaki towarowe), które nie naruszają praw osób trzecich, są zgodne z prawem i dobrymi obyczajami oraz posiadają pierwszeństwo względem innych oznaczeń, które wynika z wcześniejszego używania ich w obrocie na terytorium Polski.

Błąd co do pochodzenia

W ramach tej kategorii mieści się ochrona niezarejestrowanych znaków towarowych. Dla uzyskania ochrony w świetle tego przepisu wystarczające jest po prostu pierwszeństwo używania, znak nie musi być zarejestrowany.

Kluczowym zagadnieniem jest to w jakiej formie i dla jakich towarów oznaczenia są używane w praktyce, a nie to, w jakiej formie i dla jakich towarów oznaczenia te zostały zarejestrowane.

Zgodnie z orzecznictwem ochronie na tle przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlegają oznaczenia w postaci używanej przez producentów, a nie zarejestrowanej.

Postępowanie przed sądem

Powód musi wykazać pierwszeństwo używania swojego oznaczenia, jak również formę i okoliczności w jakich pozwany z niego korzysta. Nie jest wystarczające udowodnienie, że przeciwnik zarejestrował znak towarowy, który kłóci się z oznaczeniem przedsiębiorstwa powoda.

Jeśli chcemy wytoczyć powództwo, najlepiej gdy wcześniej przygotujemy sobie niezbite dowody na to, że ktoś inny używa naszego znaku. Możemy kupić towary, na których używane jest dane oznaczenie, zrobić wydruki ze stron internetowych, przejrzeć profile społecznościowe i znaleźć przykłady, gdzie nasz znak został bezprawnie wykorzystany.

Ustanie ochrony

Jeśli zaprzestaniemy używać oznaczenia towarów oznacza to, że ochrona, którą zapewnia nam artykuł 10 ustaje i możemy ewentualnie próbować ją uzyskać na podstawie przepisów dotyczących prawa własności przemysłowej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma na celu eliminować nieuczciwe zachowania na rynku, nie powinna powodować barier w obrocie.

Kara za naruszenie

Jeśli oznaczenie towarów, które wprowadza klientów w błąd zostało popełnione umyślnie i klientowi została wyrządzona szkoda, to takie zachowanie stanowi wykroczenie. Zgodnie z artykułem 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ten, kto oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości i innych istotnych cech towarów i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlatego właściciele znaków towarowych, jeżeli wiecie, że wasze logo jest podrabiane, nie bójcie się wystąpić na drogę sądową. Macie pełne prawo do tego, abyście tylko wy mogli posługiwać się danym oznaczeniem.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 thought on “Ochrona prawa do znaku towarowego w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

  1. Avatar
    Mikołaj Lech | Znaki Towarowe Blog

    Warto tylko dodać, że podstawowy problem z niezarejestrowanymi znakami towarowymi jest tak, że należy udowodnić nie tylko pierwszeństwo używania, ale i jego zakres terytorialny. Może być tak, że istnieją dwie pizzerie o identycznej nazwie (nie logo) i wszystko jest legalne. Po prostu pierwsza działa w Gdańsku a druga w Zakopanem. Potencjalny konsument nie pomyli się i przez pomyłkę nie pojedzie do Zakopanego 🙂 Jednak z marketingowego punktu widzenia, jeżeli pizzeria z Zakopanego otruje klientów zła opinia uderzy w obu przedsiębiorców. 

    Lepiej nie ryzykować i zarejestrować swój znak towarowy. To zabezpieczy również przed sytuacją, że ktoś nasz znak zgłosi na siebie do Urzędu Patentowego. 

    Pozdrawiam

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *