Autoreklama

Koniec autoreklamyJak co czwartek zapraszamy na naszą prasówkę! Dziś m.in. o planach zakazu futer naturalnych w Nowym Jorku, sądowym sukcesie Chiary Ferragni oraz ciekawym wyroku włoskiego Sądu Najwyższego w sprawie o ochronę wizerunku.

Życzymy miłej lektury!

1. Czy Nowy Jork zakaże futer?

Nowy Jork może niedługo dołączyć do grona miast w USA (m.in. Los Angeles i San Francisco), w których niedozwolony jest obrót futrami pochodzenia naturalnego. Aktualnie procedowane są aż dwie zmierzające ku temu inicjatywy prawodawcze, wprowadzające odpowiedni zakaz zarówno na poziomie miasta, jak i całego stanu. Pomysł ten spotkał się z szerokim poparciem domów mody, wśród których znaleźli się m.in. Versace, Gucci, Jimmy Choo i Calvin Klein.
Czytaj dalej

2. Sądowy sukces Chiary Ferragni

Kiedy światowej sławy blogerka Chiary Ferragni rozpoczęła w 2015 r. procedurę rejestracji swojego nazwiska jako znaku towarowego, nie przypuszczała zapewne, że uwikła się w wieloletnią batalię sądową. Sprzeciw wobec rejestracji zgłosiła bowiem holenderska firma odzieżowa CKL Holdings NV, do której należy znak towarowy “Chiara”. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej uwzględnił go i podtrzymał swoje rozstrzygnięcie nawet po wniesieniu odwołania. Sprawa trafiła zatem do Sądu Unii Europejskiej, który przyznał rację blogerce m.in. ze względu na obecność w jej znaku graficznego motywu oka oraz fonetyczną przewagę członu “Ferragni” nad imieniem “Chiara”.
Czytaj dalej

3. Sądy ds. własności intelektualnej coraz bliżej

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem umożliwiającym tworzenie w ramach sądów wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych ds. własności intelektualnej. Do ich zadań należałoby rozpoznawanie spraw z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. Usprawnieniu postępowania ma służyć nie tylko skierowanie do nich odpowiednio wykwalifikowanych sędziów, lecz także wprowadzenie obowiązku reprezentacji stron przez profesjonalnych pełnomocników. Istnieje szansa, że zmiany uda się uchwalić jeszcze przed upływem bieżącej kadencji Sejmu.
Czytaj dalej

4. Włochy: naruszyciel prawa do wizerunku płaci i za szkody moralne, i za licencję

W sprawach o naruszenie prawa do wizerunku, na pierwszy plan wysuwają się zazwyczaj roszczenia związane z naruszeniem dóbr osobistych. We Włoszech możliwe jest jednak dochodzenie dodatkowej rekompensaty w wysokości ceny hipotetycznej licencji, którą naruszyciel musiałby zapłacić poszkodowanemu. Możliwość tą potwierdził niedawno miejscowy Sąd Najwyższy, który rozpatrywał sprawę znanego aktora, sfotografowanego w sytuacji prywatnej. Co ciekawe, sąd poprzedniej instancji odmówił mu rekompensaty za hipotetyczną licencję, powołując się na wcześniejsze oświadczenie aktora, że nigdy nikomu takiej nie udzieli (nie jest zatem możliwe określenie jej rynkowej wartości). Sąd Najwyższy nie zgodził się z tą argumentacją, podnosząc, że tego rodzaju oświadczenie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia odszkodowania zarówno za straty gospodarcze (z tytułu nieudzielonej licencji), jak i moralne.
Czytaj dalej

A czy Wy trafiliście na jakieś ciekawe sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej w ostatnim czasie? Dajcie znać!

Prasówka powstała przy współpracy zespołu Kancelarii Snażyk Korol Mordaka.Autoreklama

Koniec autoreklamyKlaudia Wierzbicka

Klaudia Wierzbicka

Business Manager Instytutu Prawa Mody, magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant rzecznikowski. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na temacie ochrony znaków towarowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Absolwentka Szkoły praw własności intelektualnej im. Hugona Grocjusza oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia modę, podróże oraz spacery ze swoim psem.

More Posts