fbpx

Jak co czwartek zapraszamy na naszą prasówkę! Dziś m.in. o kontynuacji sporu o zabawkę Pooey Puitton, planach francuskiego rządu odnośnie niszczenia niesprzedanej odzieży oraz o wątpliwościach Sądu Najwyższego co do konstytucyjności dwukrotności wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich.

Życzymy miłej lektury!

1. Kolejna odsłona sporu o Pooey Puitton

Po tym jak w ubiegłym roku firma MGA złożyła w sądzie wniosek o potwierdzenie, że jej zabawka Pooey Puitton nie narusza znaków towarowych i praw autorskich Louis Vuitton, modowy gigant próbuje doprowadzić do jego oddalenia, gdyż jego zdaniem jest on … zbędny. O ile bowiem prawdą jest, że LV wystąpił z pozwem o ochronę znaku towarowego w związku z zabawką na terenie Francji, nie groził MGA podjęciem analogicznych kroków w USA. Zdaniem przedstawicieli marki, fakt, że jest ona znana z częstego występowania w obronie swoich znaków towarowych nie oznacza, że będzie wsuwała roszczenia w każdym przypadku.
Czytaj dalej

2. Czy Francja zakaże niszczenia niesprzedanej odzieży?

Po uchwaleniu zakazu wyrzucania niesprzedanej żywności, francuski rząd planuje wprowadzenie analogicznego rozwiązania w stosunku do odzieży. Skala utylizacji tego rodzaju wyrobów bywa bowiem ogromna – przykładowo, firma Burberry zniszczyła w 2018 r. odzież wartą 37,8 mln dolarów. Przyczyną stosowania takich praktyk jest przeważnie chęć zapobieżenia przeniknięciu niesprzedanej odzieży do szarej strefy, a niekiedy zwrot uiszczonych ceł i innych opłat.
Czytaj dalej

3. Sąd Najwyższy pyta o konstytucyjność dwukrotności wynagrodzenia

Trybunał Konstytucyjny kolejny raz pochyli się nad kwestią ryczałtowego wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich. W wyroku z 2015 r. orzekł bowiem, że odszkodowanie w wysokości trzykrotności należnego wynagrodzenia jest niezgodne Konstytucją z powodu nadmiernego uprzywilejowania pozycji jednej ze stron sporu oraz zbyt dużą rozbieżność między kwotą odszkodowania a faktycznie poniesioną przez twórcę szkodą. Tym razem, na wniosek Sądu Najwyższego, TK rozstrzygnie o konstytucyjności zasądzenia dwukrotności wynagrodzenia. Eksperci wskazują, że ewentualna eliminacja i tej kwoty odszkodowania doprowadzi do poważnego osłabienia ochrony autorskich praw majątkowych.
Czytaj dalej


4. Wizerunek celebrytów zyska silniejszą ochronę?

Planowane wprowadzenie sądów ds. własności intelektualnej może pomóc w wypracowaniu nowego podejścia do ochrony wizerunku. W obrębie ich właściwości będą znajdowały się bowiem sprawy o ochronę dóbr osobistych (w tym wizerunku) w zakresie, w jakim dotyczą ich wykorzystania w celach reklamowych. Pozwoli to np. na przeciwdziałanie wykorzystaniu w takich celach wizerunków zmarłych celebrytów, nawet jeżeli nie dochodzi przy tym do naruszenia kultu pamięci osoby zmarłej.
Czytaj dalej

A czy Wy trafiliście na jakieś ciekawe sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej w ostatnim czasie? Dajcie znać!

Prasówka powstała przy współpracy zespołu Kancelarii Snażyk Korol Mordaka.

Klaudia Wierzbicka

Klaudia Wierzbicka

Business Manager Instytutu Prawa Mody, magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant rzecznikowski. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na temacie ochrony znaków towarowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Absolwentka Szkoły praw własności intelektualnej im. Hugona Grocjusza oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia modę, podróże oraz spacery ze swoim psem.

More Posts

Skip to content