fbpx

Jak co czwartek zapraszamy na naszą prasówkę! Przeczytacie w niej m.in. o pozwie skierowanym przez agencję fotograficzną przeciwko Belli Hadid, sprzeciwie piosenkarki Vert Lynn wobec rejestracji jej nazwiska jako znaku towarowego oraz wyroku TSUE w sprawie używania wspólnego znaku towarowego.

Życzymy miłej lektury!

1. Bella Hadid oskarżona o naruszenie praw autorskich

Modelka Bella Hadid została pozwana przez agencję fotograficzną Xposure Photo Agency Inc. z powodu opublikowania na Instagramie zdjęć należących do strony powodowej bez uzyskania stosownej licencji. Zdaniem agencji, Hadid działała z premedytacją (o czym świadczy publikowanie kolejnych zdjęć mimo pisemnego zawiadomienia) w celu promowania własnej osoby oraz produktów i usług podmiotów trzecich. Z tego względu, strona powodowa domaga się odszkodowania w wysokości 150 tys. dolarów za każde naruszenie albo w wysokości zysków osiągniętych przez pozwaną w związku z publikacją zdjęć (w zależności od tego, która z tych sum okaże się wyższa).
Czytaj dalej

2. Znak “Vera Lynn” uznany za zgłoszony w złej wierze

Brytyjska piosenkarka Vera Lynn z sukcesem sprzeciwiła się rejestacji jej nazwiska jako znaku towarowego producenta ginu. Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej uznał, że posługiwanie się takim znakiem przez zgłaszającego mogłoby wywołać wrażenie wspierania marki przez artystkę, co byłoby niezgodne z rzeczywistością. Tym samym odrzucony został argument producenta, zgodnie z którymi “vera lynn” to powszechnie używana gra słów odnosząca się do ginu (nie przedstawił on jednak żadnych dowodów na poparcie tej tezy).
Czytaj dalej

3. Wyrok TSUE w sprawie używania wspólnego znaku towarowego

W jednym z niedawno wydanych orzeczeń, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił rozstrzygnięcia EUIPO oraz Sądu UE dotyczące unieważnienie rejestracji znaku niemieckiej firmy Der Grüne Punkt, będącej operatorem systemu recyklingu odpadów. Jako powody unieważnienia wskazano brak wykorzystywania znaku w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, oraz brak wskazywania przez znak pochodzenia towarów. Nie spotkały się one jednak z uznaniem TSUE, zdaniem którego, wykorzystywanie znaku wskazującego konsumentowi, że dany towar uczestniczy w systemie recyklingowym, spełnia wymóg jego używania w obrocie.
Czytaj dalej

4. Marketing influencerów nadal nieuregulowany

Rynkowa wartość marketingu prowadzonego przez influencerów stale rośnie i do 2022 roku może osiągnąć nawet 15 mld dolarów. Mimo to, branża w znacznej części pozostaje nieuregulowana, szczególnie pod względem egzekwowania wymogu wyraźnego ujawniania promocyjnego charakteru publikowanych treści (np. zdjęć w mediach społecznościowych). Ocenia się, że ze stanowczą reakcją organów państwa mogą spotkać się przede wszystkim Ci influencerzy, którzy promują produkty niebezpieczne dla nieletnich (np. papierosy elektroniczne, alkohol, leki).
Czytaj dalej

A czy Wy trafiliście na jakieś ciekawe sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej w ostatnim czasie? Dajcie znać!

Klaudia Wierzbicka

Klaudia Wierzbicka

Business Manager Instytutu Prawa Mody, magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant rzecznikowski. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na temacie ochrony znaków towarowych w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Absolwentka Szkoły praw własności intelektualnej im. Hugona Grocjusza oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Uwielbia modę, podróże oraz spacery ze swoim psem.

More Posts

Skip to content