fbpx

Przypominamy, że już wkrótce ruszy kolejna (już piąta!) edycja programu Go to Brand 2019.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla miko, małych i średnich przedsiębiorstw z 12 branż (w tym z branży: moda polska) i ma na celupromocję oraz internacjonalizacjępolskich marek zagranicą.

W jaki sposób?

W ramach programu, wnioskodawca deklaruje chęć udziału w co najmniej trzech eventach o charakterze targów, z czego jedna musi odbywać się na terenie jednego z następujących państw: Chiny, Rosja, USA, Indie lub Japonia.

Szczegółowy rozpiskę innych targów, w których może wziąć udział zainteresowany programem przedsiębiorca można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/41/Moda-Polska-obowizuje-od-14.12.18.pdf

Kiedy?

Nabór wniosków rozpocznie się już 25 lutego 2019 r. i potrwa do 4 kwietnia 2019 r.

Ile?

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść równowartość kwoty 100 000, a środki wypłacone w ramach programu mogą zostać przeznaczone m.in. (tzw. koszty kwalifikowalne)

  • na transport i ubezpieczenie osób oraz towarów w związku z udziałem w targach, rezerwację miejsca wystawowego na targach;
  • na opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;
  • na organizację stoiska wystawowego na targach w tym koszty jego budowy i obsługi;
  • na koszt reklamy w mediach targowych;
  • na koszt udziału w seminariach, kongresach i konferencjach, oraz;
  • na koszt organizacji pokazów i prezentacji w zakresie promocji marki produktowej.

Kwota dofinansowania może maksymalnie stanowić do 85% całkowitej wartości inwestycji, co oznacza, że wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy na poziomie min. 15%.

W ramach programu wysokość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 1 mln zł.

Po co?

Udział w programie umożliwia nawiązanie relacji biznesowych z zagranicznymi kontrahentami, promocję marki, jak również poszerzenie rynków zbytu.

Czy warto?

W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 666 wniosków, z czego aż 382 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Kiedy rozstrzygnięcie?

Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w około 80 dni od daty upływu zgłoszeń, a więc powinno nastąpić pod koniec czerwca b.r.

Data realizacji projektu

Projekt może być realizowany do dn. 31 grudnia 2020 r.

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło

Wiceprezes Instytutu Prawa Mody. Pomagam przedsiębiorcom i freelancerom z branży kreatywnej, a w szczególności mody. Z powodzeniem prowadzę dla nich blogi oraz liczne poboczne projekty - setki osób, którym pomogłem nie może się mylić, prawda? Kiedy nie jestem przy komputerze, uczę się francuskiego, dbam o swoją kondycję i rozwój osobisty. Jestem miłośnikiem minimalizmu, męskiej mody i dobrej kawy - chociaż nie piję jej gorącej.

More Posts - Website

Skip to content